ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

ເປັນຕົວແບບໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນທຳຊາດໃນລາວ.

ອິນດິໂກຟາມ ເປັນພື້ນທີ່ດິນທີ່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ, ມີແຫຼ່ງນໍ້າພຽງພໍ ແລະ ປະກອບໄປດ້ວຍທີ່ດິນຫຼາກຫຼາຍປະເພດ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເໝາະສົມແກ່ການປູກພຶດ, ຜັກ ຫຼື ຕົ້ນໄມ້ກິນໝາກພື້ນເມືອງຂອງລາວ ຫຼາຍປະເພດ ຕາມແຕ່ລະປະເພດຂອງດິນ ແລະ ບັນດາພຶດເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ໃຫ້ສີທຳມາຊາດທີ່ປອດຈາກສານພິດ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການປຸງແຕ່ງອາຫານ, ເຄຶ່ອງດື່ມ ຫຼື ໃສ່ເປັນສີເພື່ອຍ້ອມຜ້າ ເຮັດໃຫ້ມີສີສັນທີ່ງົດງາມ ແລະ ຍັງເປັນສະໝຸນໄພທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບອີກດ້ວຍ. ເນື່ອງຈາກຈາກວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ປູກໃນຟາມໂດຍປາສາຈາກການໃຊ້ປຸ່ຍເຄມີ ແລະ ຜ່ານຂັ້ນຕອນການປຸງແຕ່ງທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ເຊິ່ງພືດບາງປະເພດກໍເກີດຂຶ້ນເອງໂດຍທໍາມະຊາດໃນຂອບເຂດຟາມຂອງພວກເຮົາ.

ຟາມຜັກ ແລະ ເຫັດປອດສານພິດ

ຢັ້ງຢືນ ແລະ ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ.

ຄໍາວ່າ “ ປອດສານພິດ” ຂອງພວກເຮົາມີຄວາມໝາຍຫຼາຍກວ່າການປູກພືດໂດຍບໍ່ນໍາໃຊ້ປຸ່ຍເຄມີ. ພວກເຮົາມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະພັດທະນາຟາມຂອງພວກເຮົາໃຫ້ມີຄວາມຢັ້ງຢືນ ແລະ ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ນອກຈາກການປູກພຶດໂດຍປອດພຶດໂດຍປອດສານເຄມີແລ້ວ ທຸກຂະບວນການ ແລະ ຂັ້ນຕອນຂອງການປູກ, ການບົວລະບັດຮັກສາ ແລະ ການນຳມາປຸງແຕ່ງເປັນຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ອາຫານ ແມ່ນໄດ້ນໍາໃຊ້ວິທີການແບບພື້ນບ້ານ ແຕ່ຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ທຳມະຊາດ ແລະ ພະຍາຍາມພັດທະນາດິນໃຫ້ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.

ສະໜັບສະໜູນຄົນລາວໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ.

ອີກເປົ້າໝາຍໜຶ່ງຂອງພວກເຮົາກໍຄື ການພັດທະນາຟາມເຫັດ ແລະ ຜັກປອດສານຜິດຂອງພວກເຮົາໃຫ້ມີຜົນຜະລິດທີ່ດີເພື່ອຈໍາໜາຍສູ່ຕະຫຼາດພາຍໃນ ໃນທາມກາງທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຜະລິດຕະພັນປອດສານຜິດນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ເປັນການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ແກ່ຄົນລາວທີ່ບໍ່ມີວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ຄອບຄົວທີ່ຍັງມີຄວາມທຸກຍາກ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກໄດ້. ນອກຈາກຈະເປັນບ່ອນສ້າງວຽກເຮັດງານທຳແລ້ວຍັງເປັນບ່ອນພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການກະເສດອີກ ແລະ ເຊິ່ງສາມາດນຳໄປນຳໃຊ້ໃນການທຳການຜະລິດແກ່ເຂົາເຈົ້າໃນເວລາໄດ້ອອກຈາກຟາມຂອງພວກເຮົາ.

ອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ

ຍາມໃດພວກເຮົາ ກໍພະຍາຍາມເລືອກເອົາອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ທີ່ປຸງແຕ່ງດ້ວຍສ່ວນປະກອບທີ່ສົດໆຈາກຟາມ ພ້ອມກັບທຸກໆຂັ້ນຕອນໃນການປຸງແຕ່ງແມ່ນຮັບປະກັນຄວາມສະອາດ, ຄວາມສົດ, ລົດຊາດທີ່ແຊບ, ປອດໄພ ແລະ ມີຄຸນປະໂຫຍດທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານຍັງຈະໄດ້ສຳພັດກັບບັນຍາກາດທີ່ເປັນທຳມະຊາດ ແລະ ມີຄວາມປະທັບໃຈກັບການບໍລິການ.

ກິດຈະກໍາຕ່າງໆ

ຮຽນປຸງແຕ່ງອາຫານແບບພື້ນບ້ານ

ກິດຈະກຳຮຽນປຸງແຕ່ງອາຫານອາຫານແບບພື້ນບ້ານ ເປັນກິດຈະກຳໜຶ່ງທີ່ເຈົ້າຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງຫຼາຍກວ່າ “ການປຸງແຕ່ງອາຫານ”  ການຮຽນແມ່ນສະບາຍ ສະບາຍ ແລະ ເປັນກັນເອງ ເລີ່ມຕົ້ນຈາກການໄປເກັບຜັກທີ່ເປັນສວນປະກອບຕ່າງໆຂອງອາຫານຢູ່ໃນຟາມແບບສົດໆ ແລະ ນໍາມາປຸງແຕ່ງ ດ້ວຍເໜັ້ນວິທີແບບຊາວບ້ານ ດັ່ງເດີ່ມ ແລະ ພາຍຫຼັງຮຽນສໍາເລັດແລ້ວທ່ານກໍຈະໄດ້ຮັບປະທານອາຫານທີ່ປຸງແຕ່ງດ້ວຍສີມືຂອງທ່ານເອງ.

ຮຽນຮູ້ປະສົບການການປູກເຫັດ

ຢ່າລື່ມ! ກິດຈະກຳນີ້ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການ ແລະ ປະສົບການການປູກເຫັດ ໂດຍຜ່ານການອະທິບາຍ ແລະ ສາທິດ ແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ ໂດຍຜູ່ທີ່ມີປະສົບການໃນການປູກເຫັດໃນຟາມເຫັດຂອງພວກເຮົາ ເລີ່ມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນການກະກຽມ ຫຼື ຊອກຫາສະຖານທີ່ບ່ອນປູກເຫັດ ຈົນຮອດຂັ້ນຕອນການເກັບກ່ຽວ.

ບໍລິການຂີ່ເຮືອຖີບ ແລະ ກິນເຂົ້າໃນເຮືອ.

ເໝາະສຳລັບການພາຄອບຄົວ, ຄົນຮັກ ຫຼື ເພື່ອນໆໃນວັນພັກຜ່ອນແບບ ສະບາຍ ສະບາຍ ໃນການຂີ່ເຮືອຖີບ ຫຼື ກິນເຂົ້າໃນເຮືອແບບສ່ວນຕົວ ທີ່ໄປດ້ວຍບັນຍາກາດອັນອົບອຸ່ນກັບທໍາມະຊາດ ແລະ ເປັນການສ້າງຄວາມສົ່ງຈໍາ ຫຼື ຄວາມສຳພັນທີ່ດີ.

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ:

Submitting Form...

The server encountered an error.

ໄດ້ຮັບຈົດໝາຍແລ້ວ ຂອບໃຈ

ຢູ່ຫ່າງຈາກທາງແຍກໄປຖໍ້າຕິ່ງ ແລະ ບ້ານຊາງໄຫ ປະມານ 200 ແມັດ ຕິດກັບເສັ້ນທາງເລກທີ 13 ເໜືອ, ບ້ານຊາງໄຫ, ເມືອງປາກອູ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ.

ອີເມວ: farm@indigohouse.la

ເວບໄຊ: www.indigohouse.la/indigofarm.html